Всеки от нас се развива, непрестанно. Назависимо дали искаме или не. Но от нашите решения зависи дали това ще е в положителна или отрицателна посока. Някои се движат напред напълно несъзнателно, под натиска на обстоятелства и околна среда. Най-често тези промени са неуправляеми и с несигурен резултат, защото са плод на реакция, необмислен „мениджмънт на…

Това съдържание е достъпно само за Член and БЕЗПЛАТНО участие в СММК.
Log In Регистрирай се