В 21-ви век е нормално, дори задължително, всеки да се замисли за повече от един източник на доходи. В много страни хората работят на няколко работни места, за да осигурят по-добър стандарт на живот за своето семейство. Много хора в България също. Технологиите днес позволяват да предприемем множество бизнес инициативи, без да е нужно да…

Това съдържание е достъпно само за Член.
Log In Регистрирай се