Онлайн – Менторинг Клуб

Член/Участник / Общността – силата и слабостта / ЗАБЕЛЕЖКА: Сесията е отворена за всички участници в Менторинг Клуб и се записва – записът ще бъде достъпен след това в публикация!

Виж още

Онлайн – Менторинг клуб

Член/Участник/ Общност – какво представлява и как се изгражда/ ЗАБЕЛЕЖКА: Сесията е отворена за всички участници в Менторинг Клуб и се записва – записът ще бъде достъпен след това в публикация!

Виж още

Онлайн среща Менторинг Клуб

Новата платформа на Менторинг Клуб – функционалности и предназначение. Ще говорим за промените и за новостите. ЗАБЕЛЕЖКА: Сесията е достъпна за ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ и участници в Менторинг Клуб, включително за тези с безплатна регистрация. Сесията се записва и записът е достъпен за всички регистрирани участници и членове в Менторинг Клуб!

Виж още

Онлайн среща – МЛМ Академия

Практични инструменти за представяне на МЛМ като бизнес или на продукти, които МЛМ компании предлагат. ЗАБЕЛЕЖКА: Сесията е достъпна за всички ЧЛЕНОВЕ на Менторинг Клуб с платен абонамент, независимо дали са се включили в курса или не. Безплатната регистрация не дава право на участие. Сесията се записва и след това записът се качва в курса…

Виж още

Диагноза: негодувание и мърморене. Лечение?

Може би е много лесно да поставяме диагнози – в България всеки го може – гугъл и много въображение. Но какво се прави след диагнозата? Как да се справим с проблема? Ето мои нахвърляни мисли…

Виж още